Fotoalbum

GÄRDSMYG/RÖDHAKE SÅLD/STEGLITS KUNGSFÅGEL/BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL /GULÄRLA

STENSKVÄTT/NÖTVÄCKA/SÅNGLÄRKA /RÖDHAKEsåld/GRÅSPARV/BERGFINK

SÄDESÄRLA/SNÖSPARV /PÄRLUGGLA /TALLBITAR 20X20/ MINDRE KORSNÄBB 20X20

LADUSVALOR 20X20/GRÖNFINKAR 20X20 BUSKSKSKVÄTTOR I SLÅNBUSKE 20X20

VINTERHÄMPLING/STEGLITS/BOFINK DOMHERREPAR20X20/SPARVUGGLAsåld/ LAPPUGGLA


INGEMAR FJELL FÅGELTAVLOR
Då vi säljer DIREKT slipper vi Traderas provision
15x15 cm NU 390 kr(De flesta à 390kr )
20x20 cm NU 450 kr(STÅR 20X20 VID BILD)