Fotoalbum

GÄRDSMYG/RÖDHAKE SÅLD/STEGLITS KUNGSFÅGEL/BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL /GULÄRLA

STENSKVÄTT/NÖTVÄCKA/SÅNGLÄRKA /RÖDHAKE/GRÅSPARV/BERGFINK

SÄDESÄRLA/SNÖSPARV/PÄRLUGGLA SÅLD /TALLBITAR 20X20/MINDRE KORSNÄBB 20X20

LADUSVALOR 20X20/GRÖNFINKAR 20X20 BUSKSKSKVÄTTOR I SLÅNBUSKE 20X20

VINTERHÄMPLING/STEGLITS/BOFINK DOMHERREPAR20X20/SPARVUGGLA/ LAPPUGGLA

INGEMAR FJELL FÅGELTAVLOR
Då vi säljer DIREKT slipper vi Traderas provision
15x15 cm NU 350 kr
20x20 cm NU 450 kr(STÅR 20X20 VID BILD)
FRI FRAKT VID 3 KÖP (1ST 48KR
POST NORD)