Bio

Längs strandprommenaden kom alla ekipage först.