Bio

Borgmästar Munte han red på sin Brunte...
nähä det gjorde han inte alls. Borgmästar Eduardo Dolón satt i vagn med 4-spann.
Hörde talas m Feria de Mayo på planet hem i februari så det passade fint in med resan på våren. Vet blev 15 dagar varav 14 med sol 25 grader vid havet 29-33 inne i landet