Ett tjugotal försäljare defilerade som sista inslag