Fotoalbum

LAPPUGGLA OLJA 15 x 15 cm 390 kr

MINDRE HACKSPETT olja 15 x15 cm 390 kr

SIDENSVANS olja 15 x 15 cm 390 kr

BERGUV olja 15 x 15 cm 390 kr

ALFÅGEL (se alla nya tavlor på Tradera.se skriv "ENTITA" i sökrutan)

GULSPARVAR

Snösparvar

Spanande duvhök

Gammal skogsväg

Högsommaräng

Blåsig höstdag vid Sandvik, Järfälla

Tornfalkpar som flyttat in i ett skatbo

Gammal skog med blommande linnea

  NYA FÅGELMOTIV. De första 4 säljs på Tradera.se Skriv "entita" i sökrutan

INGEMAR FJELL