Ostindiefararen Götheborg lämnar Stockholm bildyta 100 x 81 cm

Rödlöga, vy norrut mot inloppet 80x 65

Sandhamn, sydöst-udde 46x38

Skinnarviksbergen, vy från Brännkyrkagatan 50 x 65

Söderarms fyrplats

Långviksskär

Kappsegling med 8:or Kanholmsfjärden

Västerhögkobb, Söderarms skärgård

Berg, Möja

Isläggning på Stockholms Ström

Sven Tostes nya oljor.  Mest landskap