Karta till Konstgården

Vattenverksvägen 12 Viksjö

Klicka på länken nedan för karta men skippa texten. Följ bara linjen...Parkering på tomten eller vid båtklubben (övre vägen 50 m.) BusS 564Vfrån Jakobsberg 12 OCH 42 min ÖVER timme till Prismavägen.(10 min.). Gångvägen samma sida som busshållplatsen leder ner till huset. (13 min) Se även handritad karta nedanParkering vid båtklubbens övre grindar bortom huset, Tag 564V 12 OCH 42 MIN. ÖVER HEL TIMME till Prismavägen. Gångväg samma sida som hållplats Eller 553H fr Jakobsberg 1 MIN I HEL OCH HALV TIMME till Skulpturvägen Gå BAKÅT 80 METER till Vattenverksvägen och ner på den