Utställningar på Konstgården

UTSTÄLLNING

  SOMMARUTSTÄLLNING SÖN 8 SEPT.  vid  tjänlig väderlek

KL 12-16

OLJOR OCH AKVARELLER
CRISTINE HOLMSTRÖM
LARISSA HERMANSSON
SVEN TOSTE
BORIS ZATS


Till Konstgården Söndagar Buss    BUSS 

564v mot Högbyvägen  från Jakobsberg till Prismavägen.  Gångväg samma sida ner till sjön eller Buss 553H eller 553V fr Jakobsbergtill Skulpturvägen. Gå 100 m  till kurvan och in på Vattenverksvägen.

BILVÄG: Se"vägbeskrivning"  


 

Per på Jurmo i Finland Akvarell av Sven Toste