Utställningar på Konstgården

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING SÖNDAGAR

Annandag Jul torsd 26/12

  sönd 29 dec, Månd Trettondag Jul 6/1  kl 11-15


JULUTSTÄLLNING NR 1+2
Eva Berger   Akvarell
Tiina Honkamaa  olja
Gösta Lewin olja & grafik
Michail Shevarjov  akvarell

Ingemar Fjell fågelmotiv i olja
Michail Shevarjov  akv
Sven Toste olja
Boris Zats blandteknik🤩
  26 dec. Annand. Jul kl 11-15


Till Konstgården Söndagar Buss    BUSS 

564v mot Högbyvägen  från Jakobsberg till Prismavägen.  Gångväg samma sida ner till sjön eller Buss 553H eller 553V fr Jakobsbergtill Skulpturvägen. Gå 100 m  till kurvan och in på Vattenverksvägen.

BILVÄG: Se"vägbeskrivning"  


 

Per på Jurmo i Finland Akvarell av Sven Toste