Inbjudan till 25-årsjubileum för Toste på Rådmansö Bygdegård torsd 16 juli - sönd 19 juli kl 11-18

Olja och akvarell från Rådmansö och skärgården visas 16/7 - 19/7  kl 11-18
Här några oljemålningar: